Aviso Legal

Aviso Legal

A presente páxina web e mais o seu Copyright son propiedade de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. con domicilio social en 08036 BARCELONA (España), c/ Aribau, nº 168-170, entresuelo primera, enderezo electrónico central@previsionmallorquina.com, C.I.F. A-08-169013. Figura inscrita no Rexistro Mercantil de Barcelona (Tomo 21305, Folio 157, Folla B-13071) e autorizada a súa actividade para operar como Entidade Aseguradora polo Reino de España, constando inscrita no Rexistro Administrativo de Entidades Aseguradoras da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, (http://www.dgsfp.mineco.es/), dependente do Ministerio de Economía, coa clave C-279.

A finalidade da páxina web www.laprevisionmallorquina.com e de todos os subdominios existentes dentro desta é informar única e exclusivamente sobre LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. e promover as actividades que realiza para o desenvolvemento do seu obxecto social como entidade aseguradora, e en ningún caso constitúe unha oferta vinculante. Queda totalmente prohibida a súa reprodución, distribución ou ligazón desde outra páxina web sen o previo consentimento expreso e escrito de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A.

LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. resérvase en todo momento o dereito de poder realizar, sen previo aviso, modificacións no contido da súa páxina web ou na configuración e na presentación desta. Os contidos da web actualízanse periodicamente e como esta actualización non é inmediata, recomendámoslle que confirme sempre en LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. a vixencia e exactitude dos devanditos contidos.

LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. declina calquera responsabilidade que puidese resultar da información contida nas páxinas web de terceiros ás que se poida acceder mediante ligazóns -links- desde a páxina web de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. A presenza deste tipo de ligazóns na nosa páxina web ten unha finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación acerca deles.

O usuario comprométese a utilizar os servizos desta web de acordo cos termos expostos neste “Aviso legal” e a simple utilización dos servizos desta web implicará a aceptación dos devanditos termos por parte do usuario. Por iso, se non está conforme coas condicións de uso desta web especificadas no Aviso legal, polo seu propio ben solicitámoslle que non faga uso desta web, xa que calquera uso que faga dela ou dos servizos incluídos nela implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto. O usuario desta páxina web que atente contra a imaxe ou a reputación de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A., así como todo aquel que utilice ilícita ou fraudulentamente os deseños, logotipos ou contidos da web, será responsable fronte a LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. da súa actuación.

O usuario que acceda a esta páxina web acepta que LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. non será responsable de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que deriven do devandito acceso ou do uso da información da devandita páxina web ou que resulten do acceso a outras materias na rede a través das conexións con esta páxina web.

Política de protección de datos persoais