Información previa contratación

Información previa á contratación

Para unha maior transparencia na adquisición de calquera seguro da nosa gama de produtos, pomos á túa disposición o correspondente Documento de Información de Produto (PID) e a Nota Informativa Previa (PIN) á celebración do contrato de cada un deles.

Seguros de Baixa Laboral

  • Seguro de Incapacidade Temporal Total PIDPIN
  • Seguro de Incapacidade Temporal Total por determinadas enfermidades graves PIDPIN
  • Seguro de Incapacidade Temporal Total por perda de quenda de garda médica PIN

Seguros de Hospitalización

  • Seguro de Indemnización Diaria PIDPIN
  • Seguro de Indemnización Diaria para Hospitalización por Accidente PIN
  • Seguro de Indemnización Diaria para Hospitalización por Accidente de Circulación PIN
  • Seguro de Indemnización Diaria por Hospitalización e extensión de garantías a Subsidio Diario por ILT despois dunha Hospitalización PIN

Seguros de Reembolso de Gastos

  • Seguro de Reembolso de Gastos Hospitalarios PIDPIN

Seguros de Decesos

  • Seguro de Defunción ou Enterro PIN