Formulario de solicitude de código de activación

Unha vez enchidos os campos deste formulario remitirémosche un correo electrónico a través de LOGALTY (o noso terceiro de confianza) cun acceso á súa páxina web para a sinatura dixital do Contrato de Alta en «Área Cliente». Neste mesmo contrato indicaráseche o código de activación (CA) que deberás indicar no menú «Activar a miña conta».

Identificación

Se es tomador ou asegurado dunha póliza en vigor, introduce o seu número e os catro últimos díxitos da conta bancaria onde están domiciliados os recibos

Datos de contacto

Os correos non son iguais
Os teléfonos non son iguais

Usaranse para enviarche o contrato co CA ao correo indicado e manter o contacto

Se tes dúbidas durante o proceso de rexistro, chámanos ao 900 103 057