Outros seguros

90 0

Seguros de Hospitalización

Seguro de indemnización diaria por hospitalización
logo hospitalizacion integral
Hospitalización-pm é un seguro de indemnización diaria por hospitalización superior a 24 horas nun centro hospitalario ou clínica. Aínda que hoxe en día gran parte dos ingresos hospitalarios sexan practicamente ambulatorios cunha mínima permanencia hospitalaria, son moitos os procesos de enfermidade e os accidentes que requiren hospitalizacións de duración máis longa. Esta situación supón un importante ir e vir familiar e un gasto económico extraordinario. Este seguro de hospitalización restablece o equilibrio económico causado por esta situación e pode ser contratado por calquera persoa.
btn calcula contrata glver maissolicitar mas informacion

Seguro de indemnización diaria por hospitalización por baixa laboral
logo hospitalizacion plus baja laboral
Hospitalización-plus IT é un seguro de indemnización diaria por unha hospitalización superior a 24 horas nun centro hospitalario ou clínica. Aínda que hoxe en día gran parte dos ingresos hospitalarios sexan practicamente ambulatorios cunha mínima permanencia hospitalaria, son moitos os procesos de enfermidade e os accidentes que requiren hospitalizacións de duración máis longa. Esta situación supón un importante ir e vir familiar e un gasto económico extraordinario. Este seguro de hospitalización restablece o equilibrio económico causado por esta situación e pode ser contratado por calquera persoa.
btn calcula contrata glver maissolicitar mas informacion

Seguro de indemnización diaria por Hospitalización por accidente
logo hospitalizacion accidente
Hospitalización-pm Accidente é un seguro de indemnización diaria por unha hospitalización superior a 24 horas nun centro hospitalario ou nunha clínica derivada dunha lesión accidental. Unha lesión accidental é aquela lesión corporal traumática derivada dunha causa violenta súbita, externa e allea á intencionalidade do asegurado. Este seguro específico que restablece o equilibrio económico despois dunha hospitalización por accidente diríxese a calquera persoa.
btn calcula contrata glver maissolicitar mas informacion

Seguros de Reembolso de gastos

Seguro de reembolso de gastos
logo gastos
RGH-pm IV é un seguro de reembolso de gastos hospitalarios orientado a calquera persoa que desexe un seguro de reembolso libre, con cobertura mundial e adaptable ás súas posibilidades económicas. É o mellor complemento da asistencia sanitaria pública.
ver maissolicitar mas informacion

RGH-pm “plus complet” é un seguro de reembolso de gastos pola realización de probas diagnósticas complementarias extrahospitalarias e dos propios gastos hospitalarios ocasionados nunha intervención cirúrxica. Este seguro leva incluído un paquete de servizos de saúde (a través da tarxeta CS24 SALUD de Canal Salud 24, S.L.) nunhas condicións económicas moi vantaxosas para aquelas persoas que contraten o seguro de reembolso. Este seguro preséntase como unha alternativa a outros seguros de saúde do mercado. Dirixido a todos os públicos.
ver maissolicitar mas informacion

RGH-pm “plus” é un seguro de reembolso de gastos orientado a cubrir exclusivamente o reembolso dos gastos causados pola realización de probas diagnósticas extrahospitalarias. Este seguro leva incluído un paquete de servizos de saúde (a través da tarxeta CS24 SALUD de Canal Salud 24, S.L.) nunhas condicións económicas moi vantaxosas para aquelas persoas que contraten o seguro de reembolso. Este seguro preséntase como unha alternativa a outros seguros de saúde do mercado. Dirixido a todos os públicos.

ver maissolicitar mas informacion

Seguros de Decesos

Seguro de decesos
logo decesos
Decesos-pm é un seguro de enterro que vai dirixido a todas as persoas e familias que desexen vivir a súa vida coa tranquilidade de dispoñer da asistencia persoal necesaria para que, no momento da súa defunción, coñecedores do factor emocional que implica o dó, os seus seres queridos conten co servizo fúnebre que lles supoña a menor preocupación posible.
ver maissolicitar mas informacion