Información corporativa

48 ANOS NO RAMO DA ENFERMIDADE

EEn 1969, La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A. foi visionaria dunha nova modalidade de seguro que nacía por aquel entón: o “Seguro de Baixa Laboral”. Este seguro estaba integrado no ramo asegurador de enfermidade-subsidios. Foi neste momento cando a compañía redirixiu a súa estratexia, despois de máis de 30 anos de andaina no ramo de decesos, cara a un novo mercado: o que ocupan os traballadores por conta propia (autónomos, profesionais liberais, emprendedores…) e fíxoo co lanzamento dunha oferta aseguradora dirixida a este perfil de cliente, tanto a nivel particular como colectivo.

Con esta nova visión de negocio Seguros Prevision Mallorquina inicia a súa expansión nacional, crecendo e creando a súa estrutura de delegacións, hoxe direccións territoriais abarcando, todo o territorio nacional. O seguro de baixa laboral, que nun principio puido parecer un cúmulo de expectativas, consolídase neste momento como unha tipoloxía de seguro de primeirísima orde, necesario para profesionais liberais e autónomos, proba diso é que na actualidade numerosas aseguradoras posúen este seguro, -o Seguro de Incapacidade Temporal ou Baixa Laboral-, entre a súa gama de produtos, aínda que ningunha o fai de modo exclusivo ou preferente como si o fai Seguros Previsión Mallorquina, a verdadeira especialista do ramo.

Con todo este expertise, Seguros Previsión Mallorquina non se centra soamente no Seguro de Baixa Laboral. O feito de operar no ramo da Enfermidade, permítelle deseñar produtos de Hospitalización e Reembolso de Gastos moi presentes no mercado.

Especialización

A especialización conduce a coñecer moi ben cal é o mercado e o tipo de cliente ao que nos diriximos de modo preferente (autónomos, profesionais liberais, emprendedores…), permitíndonos analizar correctamente a tipoloxía do risco, buscando as súas oportunidades e ameazas como as súas fortalezas e debilidades, coñecendo ben as particularidades de cada colectivo profesional, asociación, … Seguros Previsión Mallorquina é probablemente o mellor xastre para estes profesionais, o único capaz de facerlles un traxe á medida en función de cada necesidade. Unha vez detectado o punto débil dunha actividade profesional e dos seus profesionais, analizámolo, reforzámolo e deste xeito garantimos a tranquilidade do colectivo cun gran Seguro de Baixa Laboral axustado ás súas necesidades, proba diso son os complementos profesionais que lanzamos ao mercado como, por exemplo para o colectivo médico-sanitario, a cobertura adicional do Seguro de Baixa Laboral por afectación das extremidades superiores xa que entendemos que son as súas principais ferramentas de traballo.

Servizo

A nosa dedicación en exclusiva a este seguro tan específico durante máis de 47 anos proporcionounos un profundo coñecemento sobre este tipo de risco, tanto a nivel de xestión da baixa laboral como do comportamento do mercado e sobre todo do cliente, todo isto permítenos garantir unhas amplas e flexibles coberturas nos nosos Seguros de Baixa Laboral que se axustan ás necesidades económicas reais de cada persoa; así mesmo, os máis de 140.000 sinistros tramitados ata o momento ensináronnos a efectuar unha xestión clara e sinxela, permanecendo sempre abertos ao diálogo e á comunicación entre as partes, o que repercute favorablemente en todos os sentidos, sen dúbida a maior vantaxe competitiva coa que conta Seguros Previsión Mallorquina.

clave do éxito de Seguros Previsión Mallorquina e dos seus produtos de Baixa Laboral e Enfermidade foi a especialización, sendo a principal virtude tanto onte, como hoxe, como tamén o será mañá, o servizo e unha xestión personalizada “case artesá” do sinistro, os nosos valores máis xenuínos, froito da experiencia adquirida neste ramo asegurador no transcurso dos anos.

96 0