Ospitalizazio-aseguruari buruzki informazioa

Zuretzat argiago, guretzat kezka gutxiago

Zertan datza aseguru mota hau?

Aseguru honek kalte-ordaina bermatzen dio aseguratuari aseguratu horrek gutxienez 24 ordu jarraituko ospitaleratzea izaten badu.

Zer aseguratzen da?

Eguneko kalte-ordain baten ordainketa aseguratuak erietxe, klinika edo ospitale batean osasunak eraginda etenik gabe ospitaleratuta ematen duen egun bakoitzeko. Horrez gain:

 • Kontratuak hala zehazten badu, aseguratuak eguneko kalte-ordain baterako eskubidea izango du Zainketa Intentsiboen Unitatean igarotzen duen etenik gabeko 24 orduko aldi bakoitzeko, 20 egunez gehienez
 • Kontratuak zehazten badu, ebakuntza kirurgiko bakoitzak ordainketa bakarrerako eskubidea izango du aseguratuak aseguru-dokumentuan zehaztutako aseguratutako gehieneko diru-kopuruari buruzko Balorazio Taularen arabera

Aldez aurreko gaixotasun edo lesioen ondoriozko ospitaleratzeak, honako hauen ondoriozkoak:

 • ×
  Kontratua sinatzean aseguratuak dituenak
 • ×
  Kontratua sinatu aurreko gaixotasun edo lesio baten ondorio direnak

Honako hauen ondoriozko ospitaleratzeak:

 • ×
  Kirol profesionalaren praktika
 • ×
  Kirol amateurraren praktika aseguratua kirol-federazio batean inskribatuta dagoenean eta lehiaketa baten parte hartzen duenean
 • ×
  Haurdunaldia, abortua eta erditzea, baita dagozkien ondorio eta sekuelak ere
 • ×
  Aldizkako azterketa eta tratamendu medikoak
 • ×
  Errehabilitazio-tratamenduak geriatrikoetan, bainuetxeetan, atseden-sendategietan edo antzekoetan
 • ×
  HIESa edo GIBa
 • ×
  Toxikomania
 • ×
  Nerbio-sistema zentralaren gaixotasun degeneratiboak
 • ×
  Kirurgia plastiko edo erreparatzailea, salbu eta istripu baten ondorio bada
 • ×
  Edari alkoholikoen kontsumoaren ondoriozko gaixotasunak
 • ×
  Buruko gaixotasun eta nahasteak
 • ×
  Argaltze-tratamenduak eta esterilizazioak
 • ×
  Ugalketa-tratamenduak

 • !
  Kontratua hasten den egunetik hiru hilabeteko epean ezin da estaldurarik baliatu, salbu eta ospitaleratzea istripu baten ondorio bada
 • !
  Seguru hori betiere kontratatu ahalko da aseguratuak bost urte baino gehiago eta 61 baino gutxiago baditu

 • Munduko edozein tokitan

 • Konpainiari baliozko dokumentu mediko batekin jakinaraztea ospitaleratzearen hasiera eta haren arrazoia bajaren zazpi egun bete aurretik. Ospitaleratzearen hasiera eta amaiera ere jakinaraztea
 • Konpainiari dagokion peritazio medikoa baimentzea eta ospitaleratzearen zirkunstantzia eta ondorioei buruzko dagozkion txosten medikoak ematea

 • Poliza honen prezioa urtekoa da, baina hileko, hiruhileko eta seihileko epeetan ordain daiteke
 • Eskuarki onartutako ordaintzeko bitartekoen bidez egingo zaio ordainketa zuzenean La Previsión Mallorquina etxeari edo poliza harekin egin den aseguru-bitartekariaren bidez

 • Kontratuaren hasiera-egunean hasten da estaldura, urtebeteko gutxieneko iraunaldia du eta automatikoki berritzen da urtero. Kontratua amaitzen den egunean bukatzen da
 • Kontratua automatikoki ezerezten da aseguratuak 70 urte betetzen dituenean
 • Aseguruaren kontratatzaileak ordainketari aurre egiten ez dionean ere ezereztuko da

 • Poliza formalizatu dizun konpainiari edo aseguru-bitartekariari jakinaraziz, idazki bidez edo postaz edo mezu elektroniko bidez: clientes@previsionmallorquina.com, gutxienez hilabete kontratua amaitu baino lehen
 • Kasu berezia: zure asegurua urrundik kontratatu baduzu, lehenengo 14 egunetan deusezta dezakezu idazki bidezko komunikazio batekin
Laburpena

Zure asegurua:

zenbatekoa: 0 /hilabete

Guztira 0,00 €*

*Gainkarguak eta zergak barne

Zure asegurua: zenbatekoa: 0 /hilabete

Guztira 0,00 €*

*Gainkarguak eta zergak barne