assegurances previsión mallorquina

assegurem professionals des de 1969

Reemborsament de despeses-Plus

logo reemborsament despeses

ASSEGURANÇA DE REEMBORSAMENT DE DESPESES-PLUS

rgh pm

Assegurança de reemborsament de despeses adreçada a:
Qualsevol persona que vulgui una assegurança de reemborsament de despeses per la realització de proves de diagnòstic extrahospitalàries. De caràcter lliure, cobertura mundial i adaptable a les seves possibilitats econòmiques. L'assegurança de reemborsament de despeses per proves diagnòstiques és la millor alternativa per agilitar el diagnòstic d'un procés patològic i evitar així llistes d'espera indesitjades.

Cobertura de l'assegurança de reemborsament de despeses:
Aquesta assegurança de reemborsament de despeses satisfà el reemborsament de despeses causades per la realització de proves diagnòstiques extrahospitalàries. Inclou un pack de serveis de salut a través del partner Canal Salud 24, SL amb la targeta CS24 Salud, serveis com ara quadre mèdic, assessorament mèdic telefònic, per web o app, serveis dentals, naturopatia...

Característiques generals d'aquesta assegurança de reemborsament de despeses:
− Assegurança de reemborsament de despeses per realització de proves complementàries de diagnòstic extrahospitalàries.
Reemborsament del 90% de la despesa efectuada en les proves, fins al límit màxim establert en la condició particular de l'assegurança. El corresponent pagament total de la factura l'ha de fer prèviament l'assegurat pel seu compte i posteriorment serà reemborsat contra presentació de factura i rebut pagats. Sense desemborsament monetari per part de l'assegurat, en centres mèdics designats per Canal Salud 24*.
− Aquesta assegurança de reemborsament té una carència de 6 mesos en proves de diagnòstic relacionades amb malalties i de 10 mesos per a proves relacionades amb embaràs i/o part.
Sense carència per a reemborsament de despeses per la realització de proves relacionades amb accidents.
L'import màxim assegurat per prova és de 1000 € i el límit màxim anual per la realització de proves diagnòstiques és de 5000 €. Les proves s'han de fer sempre sota prescripció facultativa expressa.
− Assegurança que no necessita un reconeixement mèdic previ, només cal emplenar un qüestionari de salut.
− Revaloració anual mínima del 5%.
− Aquesta assegurança de reemborsament inclou un paquet de serveis de salut amb la targeta CS24 Salud (www.canalsalud24.com) en condiciones económicas preferenciales para sus usuarios. Una alternativa en salud.

* Els serveis mèdics que ofereix la targeta CS24 Salud (www.canalsalud24.com) són totalment aliens a La Previsión Mallorquina de Seguros, SA. Corresponen exclusivament a Canal Salud 24, SL i es regeixen per les seves pròpies condicions.

mes informacio

Contacta amb nosaltres

Demo

Informació telefònica sobre les assegurances de Previsión Mallorquina, baixa laboral, reemborsament, hospitalització, decessos..., al
900 103 057. Truca'ns!

ico facebook ico twitter ico linkedin ico google plus ico pinterest
Baixa't la nostra app en el teu smartphone, per a iOS ico apple o Android ico android