assegurances previsión mallorquina

assegurem professionals des de 1969

Reemborsament de despeses

logo reemborsament despeses

ASSEGURANÇA DE REEMBORSAMENT DE DESPESES

rgh-pm IV

Assegurança de reemborsament de despeses adreçada a:
Qualsevol persona que vulgui una assegurança de reemborsament lliure, amb cobertura mundial i adaptable a les seves possibilitats econòmiques. És el millor complement a l'assistència sanitària pública.

Cobertura de l'assegurança de reemborsament de despeses:
– Aquesta assegurança de reemborsament de despeses hospitalàries satisfà el reemborsament de despeses derivades de l'assistència prestada a l'assegurat durant l'hospitalització per al seu tractament mèdic o quirúrgic.
– Despeses de cirurgians, ajudants, anestesistes i quiròfan.
Despeses de material i medicaments.
– Despeses ocasionades per l'estada a l'UVI.
Visites mèdiques efectuades al centre hospitalari.
Despeses complementàries a l'hospitalització: habitació, manutenció...
– Despeses generals d'infermeria.

Característiques generals d'aquesta assegurança de reemborsament de despeses:
Lliure elecció medicohospitalària, sense quadre mèdic.
Franquícia del 10% sobre el cost total de les despeses mèdiques hospitalàries.
El 90% del cost total restant serà a càrrec de l'assegurador fins al límit de la suma màxima assegurada.
6 mesos de carència per a reemborsament de despeses hospitalàries per malaltia; 10 mesos de carència per a reemborsament de despeses hospitalàries que derivin d'un embaràs o part; sense carència per a reemborsament de despeses hospitalàries per accident.
Capitals assegurats des de 5.000 € fins a 60.000 €, en múltiples de 5.000 € i sense sublímits. Revaloració anual mínima del 5%.
− Cobertura anual fins al límit del capital assegurat, ja sigui per procés o acumulació de processos hospitalaris durant l'anualitat.
Sense reconeixement mèdic previ, només cal emplenar un qüestionari de salut.
Descomptes per inclusió d'assegurats en la pòlissa (de 2 a 4 assegurats un 5%, més de 4 assegurats un 10%.
− Cobertura mundial.
− Possibilitat, amb l'avís previ a l'assegurador i en centres recomanats per aquest, d'assumir la totalitat de despeses per part de l'assegurador i a posteriori l'assegurat restituir l'import de la franquícia a l'assegurador.

Condicions especials de contractació:
Proves complementàries de diagnòstic extrahospitalàries (carència de 6 mesos).
Cobertura per a nounats. Com a condició necessària l'alta de la mare en la pòlissa ha de ser com a mínim 12 mesos abans del naixement.
Cobertura esportiva. Sigui en l'àmbit professional o no, per pacte exprés (sobreprima del 50%.

mes informacio

Contacta amb nosaltres

Demo

Informació telefònica sobre les assegurances de Previsión Mallorquina, baixa laboral, reemborsament, hospitalització, decessos..., al
900 103 057. Truca'ns!

ico facebook ico twitter ico linkedin ico google plus ico pinterest
Baixa't la nostra app en el teu smartphone, per a iOS ico apple o Android ico android