Informació sobre la teva assegurança de baixa laboral

Més claredat per a tu, menys preocupacions per a nosaltres

En què consisteix aquest tipus d’assegurança?

Aquesta assegurança garanteix una indemnització a l’assegurat en cas que aquest no pugui fer el seu treball a causa d’una malaltia o accident que ocasioni una incapacitat temporal total que l’obligui a romandre en situació de baixa laboral.

Què s’assegura?

 • La incapacitat laboral total a causa de malaltia
 • La incapacitat laboral total a causa d’accident
 • Si així ho indica l’assegurat o el contractant
  de l’assegurança, la incapacitat temporal total exclusivament a causa de malaltia

La incapacitat laboral temporal total associada a malalties prèvies. Les malalties prèvies són:

 • ×
  Malalties que l’assegurat pateix en
  el moment de la signatura del contracte
 • ×
  Malalties que siguin conseqüència d’una
  malaltia o lesió prèvia a la signatura
 del contracte

La incapacitat laboral temporal total per causa de:

 • ×
  Guerra, epidèmia o catàstrofe
 • ×
  Toxicomania
 • ×
  Fibromiàlgia
 • ×
  Síndrome de Fatiga Crònica
 • ×
  Malalties producte del consum de
  begudes alcohòliques
 • ×
  Malalties mentals que no requereixin
  hospitalització
 • ×
  La SIDA i el VIH

 • !
  El temps de franquícia voluntària, que és el que el contractant tria a l’hora de la signatura el contracte. La franquícia voluntària fa que en cas de sinistre la cobertura de l’assegurança no entri en vigor en el moment de la malaltia o accident, sinó a la fi d’un període de temps triat pel contractant
 • !
  Si el contracte no l’exclou, la incapacitat temporal total a causa d’embaràs, avortament, part o cesària, que tenen les següents limitacions:

  1. L’embaràs, part o cesària està exclòs de cobertura durant el primer any de contracte
  2. Durant els mesos d’embaràs, els dies màxims de cobertura que ofereix aquesta pòlissa són 45
  3. Després del part o cesària, es garanteix el pagament d’una única quantitat que correspon a 20 dies de subsidi diari, amb l’excepció de les malalties que siguin conseqüència del part o cesària. En aquest cas, s’arribarà fins a un màxim de 45 dies, incloent els 20 dies garantits
 • !
  Les malalties que obliguin l’assegurat a quedar ingressat sense interrupció en una institució psiquiàtrica es cobriran fins a un màxim de 90 dies

 • La teva assegurança de baixa laboral té cobertura mundial

 • Comunicar a la companyia els canvis d’activitat laboral o de la forma o lloc de treball
 • Contestar i signar el qüestionari de salut amb precisió, honestedat i sense ocultar informació
 • Comunicar a la companyia amb un document mèdic vàlid l’inici de la baixa laboral temporal abans que es compleixin set dies del mateix
 • Permetre a la companyia realitzar el peritatge mèdic corresponent i facilitar els informes mèdics corresponents sobre les circumstàncies i conseqüències de la baixa laboral

 • El preu d’aquesta pòlissa és anual, i es pot pagar en terminis trimestrals o semestrals
 • El pagament s’efectua a través de mitjans de pagament comunament acceptats, directament a la Previsión Mallorquina o a través del mediador d’assegurances amb qui s’hagi formalitzat la pòlissa

 • La cobertura comença en la data d’inici del contracte, té una durada mínima d’un any i es renova de forma automàtica anualment. Finalitza en la data de fi del contracte
 • El contracte es cancel·la automàticament quan l’assegurat compleix 70 anys, cessa tota la seva activitat laboral, es jubila o passa a situació de desocupació
 • També es cancel·la quan la baixa laboral temporal es converteix en permanent, o quan el contractant de l’assegurança no faci front al pagament

   • Comunicant-ho a la companyia o al mediador d’assegurances amb qui hagi formalitzat la pòlissa, de forma escrita -per correu postal o electrònic: clientes@previsionmallorquina.com- almenys un mes abans de la fi del contracte
   • Cas especial: Si has contractat la teva assegurança a distància, pots anul·lar-la durant els 14 primers dies enviant-nos una comunicació escrita
Resum

La teva assegurança de

per 0 /mes

Total 0,00 €*

*Impostos i recàrrecs inclosos

La teva assegurança de per 0 /mes

Total 0,00 €*

*Impostos i recàrrecs inclosos