Informació sobre la teva assegurança d’hospitalització

Més claredat per a tu, menys preocupacions per a nosaltres

En què consisteix aquest tipus d’assegurança?

Aquesta assegurança garanteix una indemnització a l’assegurat en cas que aquest sofreixi un ingrés hospitalari d’almenys 24 hores consecutives de durada.

Què s’assegura?

El pagament d’una indemnització diària per cada dia d’hospitalització ininterrompuda de l’assegurat en un centre sanitari, clínica o hospital per una causa de salut. A més:

 • Si el contracte així ho especifica, l’assegurat tindrà dret a una indemnització diària per cada període de 24 hores ininterromput que passi en la Unitat de Vigilància intensiva, fins a un màxim de 20 dies
 • Si el contracte així ho especifica, l’assegurat tindrà dret a un pagament únic per intervenció quirúrgica d’acord amb la Taula de Valoració sobre la quantitat màxima assegurada especificada en el document d’assegurança

Les hospitalitzacions a causa de malalties o lesions prèvies, que són:

 • ×
  Les que l’assegurat pateix en el moment de la signatura del contracte
 • ×
  Les que siguin conseqüència d’una
  malaltia o lesió prèvia a la signatura del contracte

Les hospitalitzacions com a conseqüència de:

 • ×
  La pràctica de l’esport professional
 • ×
  La pràctica d’esport amateur, quan l’assegurat estigui inscrit en una Federació
  esportiva i participi en una competició
 • ×
  L’embaràs, l’avortament i el part, així com
  les seves conseqüències i seqüeles
 • ×
  Exàmens i tractaments mèdics
  periòdics
  periódicos
 • ×
  Els tractaments de rehabilitació en
  geriàtrics, balnearis, sanatoris de
  repòs o similars
 • ×
  La SIDA o el VIH
 • ×
  Toxicomania
 • ×
  Malalties degeneratives del sistema
  nerviós central
 • ×
  La cirurgia plàstica o reparadora, excepte si
  és conseqüència d’un accident
 • ×
  Malalties producte del consum de
  begudes alcohòliques
 • ×
  Malalties i trastorns mentals
 • ×
  Tractaments d’aprimament i
  esterilitzacions
 • ×
  Tractaments reproductius

 • !
  Existeix un període de tres mesos des de la data d’inici del contracte en els quals no es pot gaudir de la cobertura, excepte si l’hospitalització és a causa d’un accident
 • !
  Aquesta assegurança es pot contractar sempre que l’assegurat tingui més de cinc i menys de 61 anys

 • La teva assegurança de baixa laboral té cobertura mundial

 • Comunicar a la companyia amb un document mèdic vàlid l’inici de l’hospitalització i la seva causa abans que es compleixin set dies d’aquest. Comunicar igualment la fi i durada de la mateixa
 • Permetre a la companyia realitzar el peritatge mèdic corresponent i facilitar els informes mèdics corresponents sobre les circumstàncies i conseqüències de l’hospitalització

 • El preu d’aquesta pòlissa és anual, i es pot pagar en terminis mensuals, trimestrals o semestrals
 • El pagament s’efectua a través de mitjans de pagament comunament acceptats, directament a la Previsión Mallorquina o a través del mediador d’assegurances amb qui s’hagi formalitzat la pòlissa

 • La cobertura comença en la data d’inici del contracte, té una durada mínima d’un any i es renova de forma automàtica anualment. Finalitza en la data de fi del contracte
 • El contracte es cancel·la automàticament quan l’assegurat compleix 70 anys
 • També es cancel·la quan el contractant de l’assegurança no faci front al pagament

 • Comunicant-ho a la companyia o al mediador d’assegurances amb qui hagi formalitzat la pòlissa, de forma escrita -per correu postal o electrònic: clientes@previsionmallorquina.com- almenys un mes abans de la fi del contracte
 • Cas especial : Si has contractat la teva assegurança a distància, pots anul·lar-la durant els 14 primers dies enviant-nos una comunicació escrita
Resum

La teva assegurança de

per 0 /mes

Total 0,00 €*

*Impostos i recàrrecs inclosos

La teva assegurança de per 0 /mes

Total 0,00 €*

*Impostos i recàrrecs inclosos