assegurances previsión mallorquina

assegurem professionals des de 1969

Informació corporativa

48 ANYS EN EL RAM DE MALALTIA

El 1969 La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A. fou visionària d'una nova modalitat d'assegurança que naixia aleshores, l'"Assegurança de Baixa Laboral". Aquesta modalitat d'assegurança estava integrada en el ram assegurador de malaltia-subsidis. És en aquest moment que l'estratègia de la companyia, després de més de 30 anys de marxa en el ram de decessos, es redirigeix cap a un nou mercat –el que ocupen els treballadors per compte propi (autònoms, professionals liberals, emprenedors...)–, llançant una oferta asseguradora adreçada a aquest perfil de client, tant en l'àmbit particular com col·lectiu.

Amb aquesta nova visió de negoci Assegurances Previsión Mallorquina inicia la seva expansió nacional, creixent i creant la seva estructura de delegacions, avui direccions territorials, abraçant tot el territori. El que al principi podia semblar un cúmul d'expectatives, avui per avui, –l'Assegurança de Baixa Laboral– es consolida com una tipologia d'assegurança de primeríssim ordre, necessari per a professionals liberals i autònoms, prova d'això és que actualment nombroses asseguradores posseeixen aquesta, l'Assegurança d'Incapacitat Temporal o Baixa Laboral, entre la seva gamma de productes encara que cap ho fa de manera exclusiva o preferencial com sí que ho fa Assegurances Previsión Mallorquina, la veritable especialista del ram.

No obstant aquest expertise, Assegurances Previsión Mallorquina no solament se centra en l'assegurança de baixa laboral, sinó que el fet d'operar en el ram Malaltia li permet dissenyar productes d'Hospitalització i Reemborsament de Despeses molt presents en el mercat.

Especialització

L'especialització conduéix a conèixer molt bé quin és el mercat i el tipus de client al qual ens adrecem de manera preferencial (autònoms, professionals liberals, emprenedors...) i ens permet analitzar correctament la tipologia del risc, buscant les seves oportunitats i les seves amenaces, les seves fortaleses i les seves febleses, i conèixer bé les particularitats de cada col·lectiu professional, associació... Assegurances Previsión Mallorquina és probablement el millor sastre per a aquests professionals, l'únic capaç de fer un vestit a mida en funció de cada necessitat. Una vegada detectat el punt feble d'una activitat professional i dels seus professionals, l'analitzem, el reforcem i d'aquesta manera garantim la tranquil·litat del col·lectiu amb una gran Assegurança de Baixa Laboral, ajustada a les seves necessitats, prova d'això són els complements professionals que hem llançat al mercat com ara, en el col·lectiu medicosanitari, la cobertura addicional de l'Assegurança de Baixa Laboral per afectació de les extremitats superiors, ja que entenem que són les seves principals eines laborals.

Servei

La nostra orientació en exclusiva a aquesta assegurança tant especifica durant més de 47 anys ens ha proporcionat un coneixement profund sobre aquest tipus de risc, tant en l'àmbit de gestió de la baixa laboral com en el del comportament del mercat i per damunt de tot del client. Tot això ens permet garantir unes cobertures àmplies i flexibles en les nostres Assegurances de Baixa Laboral, que s'ajusten a les necessitats econòmiques reals de cada persona; de la mateix amanera, els més de 140.000 sinistres tramitats fins ara ens han ensenyat a efectuar una gestió clara i senzilla, oberts sempre al diàleg i a la comunicació entre les parts, cosa que repercuteix favorablement en tots els sentits, sens dubte el major avantatge competitiu amb el que compta Assegurances Previsión Mallorquina.

La clau de l'èxit d'Assegurances Previsión Mallorquina i la dels seus productes de Baixa Laboral i Malaltia ha estat l'especialització, i la principal virtut, tant ahir com avui, com també ho serà demà, és el servei i una gestió personalitzada "gairebé artesana" del sinistre, el nostre valor més genuí, fruit de l'experiència adquirida en aquest ram assegurador en el transcurs dels anys.

Contacta amb nosaltres

Demo

Informació telefònica sobre les assegurances de Previsión Mallorquina, baixa laboral, reemborsament, hospitalització, decessos..., al
900 103 057. Truca'ns!

ico facebook ico twitter ico linkedin ico google plus ico pinterest
Baixa't la nostra app en el teu smartphone, per a iOS ico apple o Android ico android