assegurances previsión mallorquina

assegurem professionals des de 1969

Malalties greus

logo malalties greus

ASSEGURANÇA DE BAIXA LABORAL PER INCAPACITAT TEMPORAL PER DETERMINADES MALALTIES GREUS

enfermedades graves ca

Assegurança de baixa laboral adreçada a:
Professionals autònoms i professions liberals per compte propi principalment, i també adreçada al públic en general sempre que dugui a terme una activitat professional subjecta a algun dels règims de la Seguretat Social.
Executius d'alta direcció amb grans rendes, pel trastorn professional i particular que pot originar una malaltia de gravetat, la seva llarga durada i la corresponent baixa laboral.

Cobertura de l'assegurança de baixa laboral:
Aquesta assegurança de baixa laboral garanteix la percepció d'una prestació econòmica diària per per incapacitat laboral temporal total originada per una de les deu malalties greus:
– infart de miocardi,
– càncer o neoplàsia maligna,
– insuficiència renal crònica irreversible,
– trasplantament d'òrgans vitals (excepte cèl•lules o teixits),
– esclerosi múltiple,
– cirurgia de les artèries coronàries,
– accidents vasculars cerebrals,
– malaltia de Parkinson,
– cremades greus de tercer grau (que afectin el 18% de la superfície corporal),
– substitució de vàlvules cardíaques;
sempre que qualsevol d'aquestes malalties es diagnostiqui de manera definitiva, per primera vegada, mitjançant les proves diagnòstiques oportunes, i ocasioni una baixa laboral.

Característiques generals d'aquesta assegurança de baixa laboral:
– Assegurança de baixa laboral sense franquícies aplicables per a la cobertura de malalties greus de manera única.
– Aquesta assegurança es complementa amb la condició especial d'accidents. Permet aplicar una franquícia voluntària sobre la garantia d'accidents: sense franquícia, 7, 15 i 30 dies.
– Preveu una carència de 2 mesos per a la garantia de malaltia greu no per a la condició especial d'accidents.
– Aquesta assegurança de baixa laboral no necessita un reconeixement mèdic previ, només cal emplenar un qüestionari de salut.
– Assegurança la indemnització de la qual és per dies naturals i la cobertura per procés és de 365 dies.
– Per a aquesta assegurança de baixa laboral la prestació a contractar pot arribar fins als 400 euros diaris (límit màxim grup risc I: professions liberals).
– Possibilitat de sol•licitar bestretes a compte de la indemnització final.
– Assegurança de baixa laboral amb cobertura mundial.

boto calcula contracta    mes informacio

Contacta amb nosaltres

Demo

Informació telefònica sobre les assegurances de Previsión Mallorquina, baixa laboral, reemborsament, hospitalització, decessos..., al
900 103 057. Truca'ns!

ico facebook ico twitter ico linkedin ico google plus ico pinterest
Baixa't la nostra app en el teu smartphone, per a iOS ico apple o Android ico android