assegurances previsión mallorquina

assegurem professionals des de 1969

Hospitalització plus baixa laboral

logo hospitalitzacio plus baixa laboral

Assegurança d’indemnització diària per hospitalització
i ilt posthospitalària

hospitalitzacio plus ca

Assegurança d'hospitalització i incapacitat temporal posthospitalària adreçada a:
Exclusivament per a treballadors per compte propi donats d'alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social o mutualitat alternativa. Cobertura per als qui una baixa laboral només és factible en els processos que requereixen una hospitalització per al seu tractament amb la corresponent convalescència d'aquest, fet que comporta, de forma obligada, un allunyament temporal en la seva activitat laboral.

Cobertura de l'assegurança d'hospitalització i incapacitat temporal posthospitalària:
Garantir una prestació econòmica a l'assegurat per dia d'hospitalització ininterrompuda, durant un termini superior a 24 hores, com a pacient en un centre sanitari, clínica o hospital per qualsevol causa imputable a una alteració de l'estat de salut, que continua, si l'assegurat està de baixa laboral, amb una cobertura d'incapacitat temporal total per malaltia o accident, fins al màxim període temporal garantit per a la suma de les dues cobertures, que és de 365 dies. Totes dues cobertures no se superposen entre si.

Característiques generals d'aquesta assegurança d'hospitalització i incapacitat temporal posthospitalària:
– Sense franquícies aplicables, la prestació a contractar serà la mateixa per a la cobertura d'hospitalització i per a la cobertura d'ILT posthospitalària per malaltia o accident.
– Assegurança d'hospitalització i ILT sense reconeixement mèdic previ i emplenant un qüestionari de salut.
– Indemnització per dies naturals.
– La cobertura d'aquesta assegurança d'hospitalització és fins a 365 dies (la cobertura d'hospitalització no se superposa amb la d'ILT).
Prestació de 100 euros diaris per hospitalització i ILT posthospitalària (límit màxim).
Carència de 3 mesos per a hospitalitzacions per malaltia i efecte immediat per a les hospitalitzacions per accident.

boto calcula contractames informacio

Contacta amb nosaltres

Demo

Informació telefònica sobre les assegurances de Previsión Mallorquina, baixa laboral, reemborsament, hospitalització, decessos..., al
900 103 057. Truca'ns!

ico facebook ico twitter ico linkedin ico google plus ico pinterest
Baixa't la nostra app en el teu smartphone, per a iOS ico apple o Android ico android