assegurances previsión mallorquina

assegurem professionals des de 1969

Élite professional

logo elite professional

ASSEGURANÇA DE BAIXA LABORAL PER INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADA DE MALALTIA O ACCIDENT

elite profesional ca

Assegurança de baixa laboral adreçada a:
Qualsevol persona que dugui a terme una activitat laboral o professional pel seu compte–professions liberals, freelance i autònoms–, que vulgui complementar les prestacions mutuals o públiques en cas de baixa laboral per malaltia o accident.

Cobertura de l'assegurança de baixa laboral:
Aquesta assegurança de baixa laboral garanteix una prestació econòmica diària a l'assegurat en cas d'una incapacitat laboral temporal total, que impossibiliti exercir, des del punt de vista professional, la seva activitat habitual com a conseqüència d'una malaltia i/o un accident causants de la baixa laboral.

Característiques generals d'aquesta assegurança de baixa laboral:
– Assegurança de baixa laboral amb opció de franquícies voluntàries: sense franquícia, 3, 4, 7, 10, 15, 20 i 30 dies.
– Prestacions de fins a 400 euros diaris (l'assegurança de baixa laboral més flexible).
– Aquesta assegurança no requereix reconeixement mèdic previ per contractar-la, simplement emplenar un qüestionari de salut.
– Assegurança de baixa laboral amb cobertura mundial.
Indemnització per dies naturals i cobertura per procés de 365 dies.
– Cobertura per a qualsevol malaltia o accident sense carències.
– Cobertura en patologies de l'esquena, visuals, auditives i dentals, sempre que no siguin preexistents.
– Cobertures específiques durant els períodes d'embaràs, part i post-part, amb carència de 12 mesos.
– Cobertura en trastorns mentals i psiquiàtrics amb hospitalització.
– Cobertura en riscos esportius.
– Possibilitat de sol•licitar bestretes a compte de la indemnització final.
– L'assegurança de baixa laboral més completa.

boto calcula contracta    mes informacio

Contacta amb nosaltres

Demo

Informació telefònica sobre les assegurances de Previsión Mallorquina, baixa laboral, reemborsament, hospitalització, decessos..., al
900 103 057. Truca'ns!

ico facebook ico twitter ico linkedin ico google plus ico pinterest
Baixa't la nostra app en el teu smartphone, per a iOS ico apple o Android ico android