assegurances previsión mallorquina

assegurem professionals des de 1969

Reemborsament de despeses-Plus Complet

logo reemborsament despeses

ASSEGURANÇA DE REEMBORSAMENT DE DESPESES-PLUS COMPLET

rgh pm complet

Assegurança de reemborsament de despeses adreçada a:
Qualsevol persona que vulgui una assegurança modular de reemborsament de despeses per la realització de proves de diagnòstic extrahospitalàries i/o despeses hospitalàries en què s'hagi incorregut per una intervenció quirúrgica eventual. De caràcter lliure, cobertura mundial i adaptable a les seves possibilitats econòmiques. Aquesta assegurança de reemborsament de despeses és una bona per agilitar diagnòstics davant un procés patològic, evitar llistes d'espera indesitjades i prendre decisions ràpides per a una possible intervenció quirúrgica Segons el capital contractat es podrà fer front a les despeses hospitalàries que aquesta intervenció ocasioni.

Cobertura de l'assegurança de reemborsament de despeses:
Aquesta assegurança de reemborsament de despeses satisfà el reemborsament de despeses causades per la realització de proves diagnòstiques extrahospitalàries i/o despeses hospitalàries en què s'hagi incorregut per una intervenció quirúrgica eventual. Inclou un pack de serveis de salut a través del partner Canal Salud 24, S.L. amb la targeta CS24 Salud, serveis com ara un ampli quadre mèdic que li permetrà accedir a especialistes, assessorament mèdic telefònic, per web o app, serveis dentals, naturopatia...

Característiques generals d'aquesta assegurança de reemborsament de despeses:
− Assegurança de reemborsament de despeses per la realització de proves complementàries de diagnòstic extrahospitalàries i/o despeses hospitalàries per intervenció quirúrgica (hospitalització superior a 24 hores).
Reemborsament del 90% de la despesa, tant en les proves com les despeses ocasionades per una hospitalització i/o intervenció quirúrgica, fins al límit màxim establert en la condició particular de l'assegurança. El corresponent pagament total de la factura l'ha de fer prèviament l'assegurat pel seu compte i es reemborsarà posteriorment contra presentació de factura i rebut pagats. Sense desemborsament monetari per part de l'assegurat, tant en les proves com les despeses ocasionades per una hospitalització i/o intervenció quirúrgica, quan es facin encentres mèdics designats per Canal Salud 24*.
− Aquesta assegurança de reemborsament té una carència de 6 mesos en proves de diagnòstic i processos relacionats amb malalties i de 10 mesos per a proves i processos relacionats amb embaràs i/o part.
Sense carència per a reemborsament de despeses per la realització de proves i processos relacionats amb accidents.
L'import màxim assegurat per prova és de 1000 € i el límit màxim anual per realització de proves diagnòstiques és de 5000 €.
− Els capitals a contractar per al reemborsament de despeses hospitalàries van des dels5000 € fins als 60000 € en mòduls de 5000 €.
− Tant les proves diagnòstiques com una intervenció quirúrgica eventual s'han de fer sempre sota prescripció facultativa expressa.
− Aquesta assegurança es complementa amb els mòduls d'inclusió de nounats i riscos esportius.
− Assegurança que no necessita un reconeixement mèdic previ, només cal emplenar un qüestionari de salut.
− Revaloració anual mínima del 5%.
− Aquesta assegurança de reemborsament inclou un paquet de serveis* de salut amb la targeta CS24 Salud (www.canalsalud24.com) en condicions econòmiques preferencials per als seus usuaris. Una alternativa en salut.

* Els serveis mèdics que ofereix la targeta CS24 Salud (www.canalsalud24.com) són totalment aliens a La Previsión Mallorquina de Seguros, SA. Corresponen exclusivament a Canal Salud 24, SL i es regeixen per les seves pròpies condicions.

mes informacio

Contacta amb nosaltres

Demo

Informació telefònica sobre les assegurances de Previsión Mallorquina, baixa laboral, reemborsament, hospitalització, decessos..., al
900 103 057. Truca'ns!

ico facebook ico twitter ico linkedin ico google plus ico pinterest
Baixa't la nostra app en el teu smartphone, per a iOS ico apple o Android ico android