assegurances previsión mallorquina

assegurem professionals des de 1969

Hospitalització accident

logo hospitalizacio accident

ASSEGURANÇA D'INDEMNITZACIÓ DIÀRIA PER HOSPITALITZACIÓ PER ACCIDENT

hospitalitzacio ca

Assegurança d'hospitalització per accident adreçada a:
Qualsevol persona que vulgui disposar d'una cobertura d'indemnització per dia d'hospitalització causada per una accident –lesió accidental– que li permeti garantir-se uns ingressos per compensar les despeses i el trasbals que comporta aquesta hospitalització. Tota persona és assegurable, ja sigui home o dona, independentment de la seva professió, dins de l'edat assegurable.

Cobertura de l'assegurança d'hospitalització per accident:
Garantir una prestació econòmica a l'assegurat per dia d'hospitalització ininterrompuda, durant un termini superior a 24 hores, com a pacient en un centre sanitari, clínica o hospital per una lesió accidental.

Característiques generals d'aquesta assegurança d'hospitalització per accident:
Lesió accidental: lesió corporal traumàtica derivada d'una causa violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l'assegurat.
– Assegurança d'hospitalització sense reconeixement mèdic previ i sense qüestionari de salut.
Indemnització per dies naturals.
– La cobertura d'aquesta assegurança d'hospitalització és de fins a 365 dies.
Prestació de 100 euros diaris per hospitalització per accident (opció única).
– Assegurança amb efecte immediat, sense carència, per a les hospitalitzacions per accident.

boto calcula contracta    mes informacio

Contacta amb nosaltres

Demo

Informació telefònica sobre les assegurances de Previsión Mallorquina, baixa laboral, reemborsament, hospitalització, decessos..., al
900 103 057. Truca'ns!

ico facebook ico twitter ico linkedin ico google plus ico pinterest
Baixa't la nostra app en el teu smartphone, per a iOS ico apple o Android ico android