assegurances previsión mallorquina

assegurem professionals des de 1969

Assegurança de baixa laboral per pèrdua de torn de guàrdia mèdica

logo guardies mediques

ASSEGURANÇA DE BAIXA LABORAL PER PÈRDUA DE TORN DE GUÀRDIA MÈDICA

guardies mediques pm

Assegurança de guàrdies mèdiques adreçada a:
Facultatius amb treball dependent, que exerceixen la seva activitat en centres hospitalaris, públics o privats, amb ingressos complementaris procedents de jornades laborals extraordinàries (torns de guàrdia mèdica).

Cobertura de l'assegurança de guàrdies mèdiques:
Aquesta assegurança de baixa laboral per pèrdua de torn de guàrdia mèdica garanteix la percepció d'una prestació econòmica per pèrdua de torn de guàrdia mèdica per incapacitat laboral temporal i total, imputable a una malaltia o a un accident, que impedeixi al facultatiu la realització del torn de guàrdia esmentat.

Característiques generals de l'assegurança de guàrdies mèdiques:
Franquícia de 3 dies perquè el procés que afecta la pèrdua d'un torn de guàrdia sigui indemnitzable. La cobertura neix des del primer dia de la baixa laboral.
Sense terminis de carència.
Sense reconeixement mèdic previ, només cal emplenar un qüestionari de salut.
Indemnització per torn de guàrdia no efectuat (amb la presentació prèvia del certificat d'absència de guàrdia expedit pel centre hospitalari).
− Cobertura per procés fins a 365 dies.
− Subsidis de fins a 240 € per pèrdua del torn de guàrdia (segons la garantia o el tipus de guàrdia no efectuada).
Fins a 8 torns de guàrdia mèdica mensuals garantits.
− Cobertura mundial.
− Compatible amb altres assegurances del mateix ram subscrites amb altres asseguradores, i amb les cobertures que atorguen els diferents règims de la Seguretat Social (règim general, règim especial de treballadors autònoms...).

mes informacio

Contacta amb nosaltres

Demo

Informació telefònica sobre les assegurances de Previsión Mallorquina, baixa laboral, reemborsament, hospitalització, decessos..., al
900 103 057. Truca'ns!

ico facebook ico twitter ico linkedin ico google plus ico pinterest
Baixa't la nostra app en el teu smartphone, per a iOS ico apple o Android ico android