assegurances previsión mallorquina

assegurem professionals des de 1969

Decessos

logo decessos

ASSEGURANÇA DE DECESSOS

decessos pm

Assegurança de decessos adreçada a:
Adreçada a qualsevol persona o família que vulgui viure la seva vida amb la tranquil•litat de disposar de l'assistència personal necessària perquè, en el moment de la seva defunció, garanteixi als seus éssers estimats el servei fúnebre que els comporti la menor preocupació possible, coneixedors del factor emocional que comporta el dol.

Cobertura de l'assegurança de decessos:
L'assegurança de decessos garanteix la prestació del servei fúnebre contractat, a la mort de cadascun dels assegurats, d'acord amb la condició general i particular de la pòlissa. Si la prestació del servei no és possible, o no es duu a terme per causes de força major, Seguros Previsión Mallorquina es compromet a rescabalar les despeses ocasionades com a conseqüència d'aquest servei, abonant l'import del valor contractat. El rescabalament d'aquestes despeses s'efectuarà a les persones que acreditin suficientment haver satisfet les despeses originades per aquesta defunció. Si no, s'efectuarà als hereus legals del mort o a la persona que el prenedor va designar a aquest efecte en el seu moment.

Característiques generals d'aquesta assegurança de decessos:
Assistència personal durant les 24 hores els 365 dies de l'any.
Cobertura nacional.
Pòlissa sense terminis de carència, excepte per a contractacions compreses entre els 70 i 80 anys, casos en què es podria aplicar-se una carència compresa entre els 6 i els 12 mesos.
Sense reconeixement mèdic previ, només cal emplenar un miniqüestionari de salut.
Pack de servei estàndard de sepeli per un valor de 3500 €.
Mateix servei independentment de la situació familiar de l'assegurat.
− Tarifa mensual renovable per trams d'edat progressius des d'1 fins a 80 anys. Prima anivellada.
− Cobrament de la prima mitjançant domiciliació bancària. Possibilitat d'agrupar les mensualitats de manera trimestral, semestral o anual.
− Servei d'assessorament i gestió de successions.

mes informacio

Contacta amb nosaltres

Demo

Informació telefònica sobre les assegurances de Previsión Mallorquina, baixa laboral, reemborsament, hospitalització, decessos..., al
900 103 057. Truca'ns!

ico facebook ico twitter ico linkedin ico google plus ico pinterest
Baixa't la nostra app en el teu smartphone, per a iOS ico apple o Android ico android