assegurances previsión mallorquina

assegurem professionals des de 1969

Assegurances de baixa laboral

Experts en assegurances d'incapacitat temporal

Assegurances de Baixa Laboral
Assegurança de baixa laboral per incapacitat temporal derivada de malaltia o accident
logo elite professional
Élite-pm Professional és un assegurança d'incapacitat temporal total, coneguda comunament com a assegurança de baixa laboral. El seu objecte és restablir els ingressos econòmics de professionals, que exerceixen una activitat per compte propi (autònoms, professions liberals, freelance), després de patir una alteració en el seu estat de salut, motivada per una malaltia o un accident, que els impedeixi de dur-la a terme de manera total i temporal. És l'assegurança de baixa laboral més completa del mercat.
boto calcula contractaveure mesSol·licitar + informació
Assegurança de baixa laboral per incapacitat temporal derivada de malaltia o accident
logo malalties greus
Malalties Greus-pm és una assegurança d'incapacitat temporal total específica, que dóna cobertura a 10 processos determinats com a malaltia greu (infart de miocardi, càncer o neoplàsia maligna, insuficiència renal crònica irreversible, trasplantament d'òrgans vitals –excepte cèl•lules o teixits–, esclerosi múltiple, cirurgia d'artèries coronàries, accidents vasculars cerebrals, Parkinson, cremades greus de 3r grau i la substitució de vàlvules cardíaques). És dins del mateix grup d'assegurances debaixa laboral i el seu objecte és restablir els ingressos econòmics de professionals, que duen a terme una activitat per compte propi (autònoms, professions liberals, freelance), en processos de malaltia la durada i gravetat de la qual poden representar un perjudici econòmic important. Aquesta assegurança de baixa laboral també està disponible per a treballadors per compte d'altri. Si es complementa amb la cobertura d'accidents, únicament la poden contractar els treballadors per compte propi.
boto calcula contractaveure mesmes informacio
Assegurances de guàrdies mèdiques
Assegurança de baixa laboral per la pèrdua de torn de guàrdia mèdica
logo guardies
Guàrdies mèdiques-pm és una assegurança de baixa laboral per pèrdua de torn de guàrdia mèdica, adreçada especialment a facultatius amb treball dependent, que exerceixen la seva activitat en centres hospitalaris, públics o privats, amb ingressos complementaris procedents de jornades laborals extraordinàries (torns de guàrdia mèdica).
veure mesmes informacio

Contacta amb nosaltres

Demo

Informació telefònica sobre les assegurances de Previsión Mallorquina, baixa laboral, reemborsament, hospitalització, decessos..., al
900 103 057. Truca'ns!

ico facebook ico twitter ico linkedin ico google plus ico pinterest
Baixa't la nostra app en el teu smartphone, per a iOS ico apple o Android ico android