Seguros Previsión Mallorquina: un recorregut d’èxit

460 0

Hem de retrocedir fins el 1969 per situar l’inici de Seguros Previsión Mallorquina tal i com coneixem avui dia la companyia. Va ser llavors quan ens vam especialitzar en el segment malaltia-subsidis/prestacions, un nínxol de mercat en el que llavors només hi existien unes poques asseguradores.

Des d’aquell moment, hem posat els nostres esforços en conèixer les necessitats dels treballadors per compte propi, com són els autònoms i els professionals liberals. I gràcies a la nostra àmplia i qualificada xarxa de mediadors d’assegurances, donem a conèixer l’assegurança de baixa laboral o assegurança d’incapacitat temporal per a autònoms i professionals liberals. El nostre objectiu? Oferir assegurances que s’ajustin a les especificitats i necessitats d’aquest col·lectiu amb la finalitat de protegir-los en els moments més delicats.

Tot això ens ha portat a ser líders del segment d’assegurances de baixa laboral des de 2010, amb més del 15% de la quota de mercat en el segment autònoms, i disposant de més de 59.000 pòlisses en vigor.

Vols saber més? Et deixem amb la infografia en la que resumim les fites més destacades de la nostra trajectòria.