Per què necessites una assegurança de Reemborsament de Despeses Hospitalàries?

487 0
Per què necessites una assegurança de Reemborsament de Despeses Hospitalàries?

Com el seu propi nom indica, la nostra assegurança de Reemborsament de Despeses Hospitalàries té com a objectiu reemborsar les despeses que es deriven de l’assistència prestada a l’assegurat durant un període d’hospitalització. Però, quines són les despeses a les que dóna cobertura la nostra assegurança? 

·      Despeses de cirurgià, anestesistes, ajudants i quiròfan
·      Despeses de material i medicaments
·      Despeses ocasionades per l’estança a l’UVI
·      Visites mèdiques realitzades en el propi centre hospitalari
·      Despeses complementàries a l’hospitalització: habitació, manutenció…
·      Despeses generals d’infermeria

I si vols saber més, a continuació et descrivim breument les 10 característiques de la nostra assegurança de Reemborsament de Despeses Hospitalàries:

1.     Sense quadre mèdic definit, tu esculls lliurement tant el metge com l’hospital

2.     Sense reconeixement mèdic previ, tant sols és necessari complimentar un qüestionari de salut!

3.     Cobertura mundial de l’assegurança

4.     Franquícia del 10% sobre el cost total de les despeses mèdic-hospitalaris

5.     El 90% del cost total restant anirà a càrrec de l’assegurador fins al límit de la suma màxima assegurada

6.     Sense carència per al reemborsament de despeses derivades d’un accident, 6 mesos de carència per a despeses per malaltia i 10 mesos de carència per al reemborsament de la despesa hospitalària derivada d’un embaràs o part

7.     Capitals assegurats des de 5.000€ fins a 60.000€, amb una revalorització anual mínima del 5%

8.     Cobertura anual fins al límit del capital assegurat

9.     Descomptes per inclusió d’assegurats en la pòlissa

10.Possibilitat de córrer amb la totalitat de les despeses per part de l’assegurador i restituir a posteriori l’import de la franquícia a l’assegurat

Vols saber més sobre la nostra assegurança de reemborsament de despeses? No ho dubtis i posa’t en contacte amb nosaltres, sense cap tipus de compromís. T’esperem!