Per què necessites una assegurança de baixa laboral?

546 0

En una situació de malaltia o accident, els treballadors per compte propi tenen el dret d’acollir-se al règim especial de la Seguretat Social i sol·licitar la seva incapacitat temporal. No obstant, les prestacions rebudes per la Seguretat Social solen no ser suficient per cobrir totes les despeses a les que ha de fer front l’autònom en aquestes situacions. 

Però, què són les assegurances de baixa laboral? Són un tipus d’assegurança que té com a objectiu donar una cobertura econòmica en aquelles situacions en les que l’autònom o professional liberal emmalalteixi o pateixi un accident que li impedeixi seguir amb la seva activitat professional amb normalitat. D’aquesta manera, el professional per compte propi que disposi d’una assegurança d’aquest tipus pot fer front a les despeses a la vegada que es recupera de la malaltia o accident.

D’altra banda, les assegurances de baixa laboral són vestits a mida. No hi ha només una assegurança, sinó que cada una s’adapta a les necessitats de cada autònom o professional liberal i varia en funció de múltiples factors com la professió, la cobertura desitjada,…

El funcionament d’aquest tipus d’assegurança és similar al de la resta: l’assegurat paga un import fixe anualment i si es veu obligat a agafar la baixa laboral, la companyia d’assegurances l’indemnitza durant els dies que estigui de baixa.

Si bé és cert que contractar una assegurança de baixa laboral implica destinar una quantitat econòmica mensual, la conversió és molt positiva per a l’assegurat. En aquest sentit, la quantitat rebuda en cas de baixa laboral és molt més alta que la prestació pública que es pugui percebre.

Si estàs pensant en contractar una assegurança de baixa laboral, et donem 5 motius per contractar la teva assegurança de baixa laboral amb Seguros Previsión Mallorquina. Coneixes la nostra assegurança de baixa laboral Élite-pm? És la més completa del mercat, i no ho diem nosaltres! Les xifres parlen per sí soles. Seguros Previsión Mallorquina som líders del sector amb més del 17% de la quota de mercat amb un volum de primes anual proper als 38 milions d’euros.

Fes clic i descobreix tot sobre Élite-pm, la nostra assegurança de baixa laboral per a autònoms i professionals liberals.