Jordi Pagés, Director General de La Previsión Mallorquina

651 0

Pagés, economista i actuari de 50 anys, se sumeixi a l’asseguradora especialitzada en el ram de subsidi des de Assurances Credit Mutuel, on ocupava el càrrec de Director General de Vendes i Màrqueting.

El directiu té més de 20 anys d’experiència en el sector assegurador, principalment en Zurich Espanya, on va romandre durant quinze anys en diferents càrrecs d’alta responsabilitat. Està previst que la seva incorporació efectiva a La Previsió Mallorquina de Seguros es dugui a terme el proper 16 d’octubre.
Amb la contractació de Pagés, La Previsió Mallorquina desvincula la direcció executiva de la companyia de la propietat, en una decisió que busca continuar amb el creixement del negoci i afrontar els canvis digitals que afecten al sector i a la societat.
La Previsió Mallorquina, fundada en 1941, és capdavantera en el sector de pòlisses de subsidi i indemnitzacions (ram de Salut), amb una quota de mercat del 17,03% (ICEA, gener-juny 2017), la qual cosa suposa un creixement interanual del 2,82%, i un volum de primes anual proper als 38 milions d’euros.