Un estiu amb més autònoms

464 0
Un estiu amb més autònoms

A causa de la temporada estival, els sectors que han experimentat un major creixement i compten amb un major número d’autònoms són: el comerç, amb 812.294 afiliats, l’hosteleria, amb 332.568, la construcció, amb 371.153 i Activitats Professionals, que actualment compta amb un total de 271.012 autònoms.

De fet, l’estacionalitat ha causat que els sectors de l’hosteleria i el sector serveis hagin sigut els que han experimentat un major creixement d’afiliacions en el RETA. En concret, gran part dels 9.324 nous autònoms s’han produït en aquests sectors.

Analitzant les dades per Comunitats Autònomes, el Ministeri de Treball i Seguretat Social ha detallat que Andalusia, Balears i Canàries són les regions que han experimentat un major creixement.

Por otro lado, otro de los hechos remarcables es que casi la mitad del crecimiento de autónomos se debe a los emprendedores extranjeros, tal y como señala la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA). En este sentido, las Comunidades Autónomas que lideran el crecimiento de autónomos extranjeros en lo que llevamos de año son Baleares, Cataluña y Navarra.

De hecho, el número de autónomos extranjeros ha aumentado en 19.033 personas, que supone un crecimiento del 6,8% y que hace que el número de total ascienda hasta los 297.601 personas.

Si hacemos números, nos daremos cuenta de que casi la mitad del crecimiento del colectivo de extranjeros durante estos primeros siete meses del año se debe a los emprendedores de origen extranjero. En palabras de Amor, “estos datos confirman el importante papel que juega el colectivo en la generación y recuperación del empleo autónomo”.