Els espanyols creuen que els autònoms són el col·lectiu menys protegit pel sistema de pensions

530 0

En relació a les xifres, fins al 88,6 % dels enquestats consideren que els autònoms són les persones menys protegides pel sistema públic de cara a la seva jubilació. Una mica per sota, concretament amb un 88,4 %, el segon col·lectiu més desprotegit serien les persones que cuiden dels fills o que s’encarreguen de les feines domèstiques. El tercer col·lectiu que estaria menys protegit d’acord amb el mateix informe són les persones a l’atur de llarga durada (85,3 %) i segueixen els joves d’entre 20 a 35 anys (Millenials), amb un 83, 9 %.

Les persones amb discapacitat ocupen la cinquena posició del rànquing, amb un 61,2 % dels vots dels enquestats. A més, l’informe reflexa que els espanyols segueixen creient que existeix una bretxa de gènere en el sistema públic de pensions, ja que un 57,9 % dels enquestats creuen que les dones treballadores estan desprotegides, en front al 38,40 % que consideren que són els homes treballadors els que estan més desprotegits. En resum, una diferència de quasi 20 punts menys respecte a les dones.

Font: III Estudi de l’Institut Aviva sobre “Ahorro, Jubilación y Vida

Amb l’objectiu d’eliminar aquestes desigualtats, el mateix Institut Aviva ha creat “Cuatro Guías sobre Jubilación Gratuitas”, que tenen com a col·lectius principals els autònoms, les persones amb discapacitat, els Millenials i les dones. Aquestes guies fan un recopilatori de totes les qüestions que afecten a cada un d’aquests col·lectius, així com tota la informació per estar al dia sobre les qüestions bàsiques de les seves jubilacions i d’altres assumptes financers importants.

Per a descarregar-te les quatre guies, fes click aquí.