Contractar a falsos autònoms pot resultar molt car

541 0

El fals autònom està present en el sistema des de fa alguns anys. En anteriors posts, t’explicàvem les desavantatges que suposa actuar com a tal. I és que tot i tractar-se d’una irregularitat sancionable, la presència del fals autònom ha augmentat: segons un estudi de UATAE, en el 2017 hi havia més de 200.000 treballadors exercint com a falsos autònoms i, segons UPTA, la xifra ascendeix a 290.000.

Per què un empresari decideix, doncs, arriscar-se amb aquesta pràctica? Fàcil y senzill: per estalviar-se despeses; contractant a un fals autònom, l’empresa s’estalvia el cost social del contracte, que normalment ronda els 450€ mensuals per un treballadors a jornada completa. D’aquesta manera, paga només la cotització de l’autònom de 267€. Alicia Carrascal, col·laboradora de la plataforma online d’advocats Easyoffer, assegura que “si ets autònom no reps ordres, gestiones la teva pròpia feina i els teus horaris. En canvi, el fals autònom té un horari fixe i està sota les ordres d’altres persones”. Amb aquesta pràctica, el treballador es troba en una situació precària: treballa en les mateixes condicions que un assalariat, però no disposa de vacances pagades, de liquidació, ni de cotitzacions i drets socials com el treballador per compte aliena. Per això, les sancions imposades no li afecten mai a l’autònom, ja que no se’l considera còmplice en aquesta cadena, sinó la víctima.

Per controlar, sancionar i acabar amb aquesta pràctica s’ha establert el Pla Estratègic d’Inspecció de Treball 2018-2020. Amb aquests mecanismes en marxa, pot resultar molt car per a un empresari ser descobert posant en pràctica aquest mecanisme de contractació. A la Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social, l’Article 22 estableix com infracció greu “no solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido”.

Quan una inspecció de treball determina que hi ha un contracte irregular d’aquesta tipologia, l’empresari haurà de fer front a una multa que pot anar des dels 3.000 als 10.000 euros, tal i com indica l’Article 40 de la llei citada anteriorment. Tanmateix, es pot arribar a exigir a l’empresari que pagui les quotes de la Seguretat Social del treballador en qüestió i se li pot aplicar un recàrrec de fins el 150%. Per si això fos poc, es pot arribar a considerar un delicte penal en els casos en que la falta de cotització al Règim General del treballador supera els 50.000 euros en quatre anys. En aquest últim cas, les penes de presó van d’un a cinc anys.

Si ets autònom, et recordem que tenim a la teva disposició assegurances, per tot tipus de professionals i que cobreix diferents necessitats, que et permeten treballar tranquil i protegit.