5 consells per emprendre en parella

552 0
5 consells per emprendre en parella

1. No barrejar l’àmbit personal i el professional

Segons experts i assessors de parelles que cohabiten en l’àmbit laboral i marital, és molt important definir i tenir clara la fina línia que separa la vida personal de la professional. És dels consells més difícils de dur a la pràctica, sobretot a la fase inicial de l’empresa, quan és la novetat i el futur de la parella depèn del bon funcionament del negoci.

Si no s’aplica aquest consell, és possible que existeixi una bidireccionalitat de la problemàtica:
– els conflictes familiars poden entorpir en el bon funcionament del negoci.
– els temes professionals poden fer caure en la monotonia la vida de la parella.

2. Definició de rols segons les fortaleses

Si emprendre en parella té alguna cosa positiva és el coneixement en profunditat l’un de l’altre. Per tant, identificar les fortaleses de cada un i, segons aquestes, assignar unes responsabilitats, serà molt més senzill.

Això sí, una vegada repartides les responsabilitats i amb unes funcions clarament delimitades per cada membre de la parella, no s’ha d’interferir en l’àrea de treball de l’altre. D’aquesta manera no es genera desconfiança a la parella i cada membre sap i coneix a la perfecció el seu rol i responsabilitats.

14022018 Emprender en pareja

3. Objectius comuns

Abans de llançar-se i crear un negoci, la parella ha d’haver definit uns objectius comuns molt clars i, respecte aquests, elaborar el mapa d’actuació per consolidar-los. Acostuma a tractar-se d’una cosa senzilla, almenys en els inicis, ja que es desconeix si el negoci prosperarà o, pel contrari, no funcionarà.

D’aquesta manera, el que comença sent una forma de manteniment econòmic pel nucli familiar, pot derivar en alguna cosa de més envergadura si l’empresa creix. Per exemple, pot sorgir la necessitat de realitzar més inversió, de contractar a personal o d’obrir més establiments. En aquests casos, el negoci ha d’adaptar-se a la nova situació, sense oblidar mai els objectius decidits i establerts conjuntament per la parella.

4. Confiança mútua

La confiança que es té en una parella és molt beneficiosa a l’hora de prendre decisions dins l’empresa: el que en altres negocis requereix vivències, tracte, experiències… entre els socis, en els casos de parelles d’autònoms i emprenedors, ja es posseeix. Això facilita la confiança l’un en l’altre per la presa de decisions.

Aquest punt resulta també beneficiós en situacions no tant positives; per exemple, què succeeix si l’altra persona no realitza a temps o eficaçment la seva feina? El coneixement mutu permet que aquest tema –delicat i espinós- sigui tractat amb la màxima naturalitat i sinceritat entre la parella de socis.

5. No es competeix, es fa equip

Donat que el projecte s’ha iniciat conjuntament, amb confiança, sinceritat, objectius comuns i, el més important, un risc compartit, els socis que són parella no lluiten entre sí per ser millor l’un que l’altre, sinó tot el contrari: impresa el sentiment d’equip. I ja se sap, “la unió fa la força”.