Conciliació familiar i ser emprenedor: ¿són compatibles?

511 0
Conciliació familiar i ser emprenedor: ¿són compatibles?

Tal i com mostren les dades de l’EPA, els autònoms i treballadors liberals dediquen 40,7 hores a la setmana a realitzar treball efectiu; el que suposa 8,14 hores diàries. Convé destacar que, en el cas dels autònoms que compten amb treballadors contractats, la xifra augmenta fins les 43,4 hores setmanals, el que equival a 8,7 hores efectives diàries. 

Aquestes xifres, són les mateixes en el cas dels assalariats? La veritat és que no: els treballadors amb contracte treballen 32,5 hores efectives a la setmana, el que suposa 8,2 hores menys que els autònoms. 

31012018 Conciliacion y emprendimiento 1

Convé fer una apreciació, ja que en aquest estudi es parla sempre d’hores efectives de treball, excloent-hi, dons, desplaçaments, hores per menjar i temps perdut. En aquest sentit, destaquem dos factors:

– Pel que fa als autònoms, aquests han de dedicar hores a la gestió de la seva empresa (facturació, declaració, etc.), les quals no estan incloses dins les seves hores efectives de treball setmanal.

– D’altra banda, una part important de treballadors per compte aliè estan contractats a temps parcial (fet que contribueix a que la mitjana d’hores dels assalariats disminueixi) i, també, hi ha assalariats que treballen a empreses regides pel “presentisme”, els quals no declaren treballar 40 hores a la setmana, tot i que la seva estança física a la mateix empresa sigui aquesta quantitat o més.  

En el límit d’hores, trobem els autònoms que treballen més de 50 hores a la setmana: exactament, un de cada quatre, el que equival al 27% dels autònoms. En el cas dels que compten amb treballadors al seu càrrec, augmenta fins el 34%. En canvi, els treballadors per compte aliè que treballen més de 50 hores setmanals són un 2% del sector públic i un 5% del privat.

31012018 Conciliacion y emprendimiento 2

 

Diferències substancials segons els sectors

Dins el col·lectiu dels autònoms, el sector de la hostaleria és el que té més complicada la conciliació laboral i familiar. Aquests dediquen una mitjana de 49,7 hores de treball efectiu setmanal. A més, d’aquestes gairebé 50 hores a la setmana, la majoria es centren en caps de setmana, festius i temporada alta, dies i èpoques més importants per la conciliació familiar.

A continuació, el sector més castigat és el primari: agricultors, ramaders i pescadors inverteixen 45,5 hores de mitjana a la setmana. 

En canvi, els autònoms o treballadors liberals del sector educatiu, dediquen 24,2 hores de treball efectiu setmanal; el que equival a menys de la meitat que els hostalers.

 

 

Dediquis les hores que dediquis al teu negoci, has de saber que tenim a la teva disposició assegurances segons necessitats: escull l’assegurança que més s’ajusti a les teves i contacta’ns.