Autònoms a mitja jornada: sí o no?

655 0

Per començar, hem de deixar clar que la figura d’autònom a mitja jornada no existeix com a tal. No obstant, aquesta pot exercir mitjançant una via: estant donat d’alta, a la vegada, en el Règim General de la Seguretat Social. És a dir, és possible ser autònom a mitja jornada amb la condició d’estar treballant com assalariat (en quant a cotitzacions) per una altra empresa. Resumint, has d’estar en règim de pluractivitat.

Possiblement, l’objectiu d’un autònom que vol constar com “autònom a mitja jornada” –és a dir, treballant 4 hores al dia- és pagar la meitat de la quota d’autònoms. Però, la veritat és que això no està permès actualment. No obstant, tampoc pagaràs la totalitat de la quota; la Llei d’Emprenedors, permet que, en aquesta situació, et beneficiïs d’una bonificació de les quotes mensuals: els primers 18 mesos pagaràs el 75% de la base mínima (200,20€) i els 18 següents cotitzaràs pel 85% (226,94€).

Autònoms a mitja jornada

Aleshores, què has de fer per beneficiar-te d’aquestes especificacions?
1. Sol·licitar-la i, a la vegada, acreditar la teva condició de pluractivitat, al realitzar l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA); això ho has de fer després d’estar treballant com empleat per una empresa.
2. Aquesta bonificació és incompatible amb la tarifa plana de 50€: hauràs d’escollir.
3. Has de donar-te d’alta en el RETA per primera vegada per beneficiar-te de la pluractivitat.

Per últim, en alguns casos es donen les següents situacions: autònoms que treballen a mitja jornada, però no poden acollir-se a la sol·licitud i que, per tant, estan cotitzant el doble; les aportacions que fa l’empresa a la SS i les del propi treballador com autònom.

Què es fa en aquests casos? Si aquestes dues contribucions superen certa quantitat (aquesta es publica anualment a la Llei de Pressupostos i actualment és de 12.368,23€) se li reintegra a l’autònom el 50% de l’excés.

Et recordem que, si ets autònom, tenim unes assegurances que t’interessen conèixer. Contacta amb nosaltres i comenta’ns què necessites.