Els autònoms ja han generat 20.000 llocs de treball al 2017

536 0
Els autònoms ja han generat 20.000 llocs de treball al 2017

Dels gairebé 20.000 llocs de feina creats pels autònoms, l’ATA estableix que 15.519 corresponen a nous llocs de treball assalariat conseqüència de la contractació dels autònoms, mentre que els 4.078 llocs de treball restants són noves persones que s’han sumat al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). La suma total, com hem apuntat en el paràgraf anterior, és de 19.597 llocs de treball nets a l’any. 

D’altra banda, al comparar la creació de feina autònoma amb la de la feina general a Espanya, les notícies també són positives per als emprenedors, ja que, tal i com destaca l’ATA, “els llocs de treball generats pels autònoms creix a un ritme de l’1,8%”, un percentatge de creixement superior al de la feina a Espanya, que se situa al voltant del 0,6%.

Així doncs, actualment hi ha 872.425 treballadors per compte aliè contractats per un autònom, en front als 856.906 que hi havia al desembre de 2016. Aquest ritme de creixement, segons l’ATA, sembla indicar que aquest any se superaran els 70.000 llocs de treball generats pels autònoms al 2016.


Cal destacar que, segons es desprèn de l’informe, l’augment d’autònoms és, en gran part, de societaris. Actualment hi ha 3.195.369 autònoms donats d’alta al RETA, i aproximadament 4 de cada 10 són autònoms societaris, mentre que més del 60% son autònom persona física. No obstant, en el que portem d’any, tant sols hi ha 43 autònoms persona física més, pel que el pes de l’increment dels autònoms en aquest primer trimestre de l’any correspon als autònoms societaris.

Per la seva banda, dels casi dos milions d’autònoms persona física que hi ha actualment a Espanya, el 22%, és a dir, 433.225, tenen almenys un treballador al seu càrrec, una xifra lleugerament superior a la de l’any anterior, que se situava al voltant del 20%.

En conclusió, sembla que aquest serà un any positiu per als autònoms, que cada vegada són més. De fet, si tot segueix sobre el previst, 2017 tancarà amb un creixement d’autònoms superior al de 2016. Bones notícies per als emprenedors d’Espanya!