Els autònoms ja han generat més de 100.000 llocs de treball al 2017

471 0

En concret, al llarg d’aquests primers sis mesos de l’any, 47.864 persones s’han sumat al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). En altres paraules, cada dia els autònoms han generat 575 llocs de treball nets de nous treballadors per compte propi.

D’altra banda, i segons les dades analitzades per l’ATA, la xifra dels treballadors assalariats contractats per un autònom se situa actualment en les 56.172 persones. La xifra total escala fins els 913.078 treballadors per compte aliè, és a dir, un número que suposa un creixement del 6,6%.

De l’informe elaborat per l’ATA, també es desprèn que els 47.864 nous autònoms es divideixen en parts iguals entre persona física i autònoms societaris.

No obstant, cal assenyalar que el ritme de creixement dels autònoms societaris és superior.

Si analitzem les dades per gènere, el percentatge d’increment entre homes i dones és molt similar. De fet, l’augment dels homes és del 1,1%, mentre que les dones emprenedores ha crescut a un ritme una mica superior, al 1,4%.

Per altra banda, en relació a l’origen d’aquests nous autònoms donats d’alta al RETA en el que portem de 2017, és significatiu destacar que més de la meitat son d’origen estranger. És a dir, dels 23.970 nous autònoms persona física, 12.660 no té la nacionalitat espanyola.

Si vols saber més, t’animem a llegir l’article que vam publicar fa unes setmanes titulat “Un estiu amb més autònoms”. En aquest, t’expliquem que actualment hi ha 3.238.410 de persones afiliades al Règim General de Treballadors Autònoms. A més, també et revelem els sectors d’activitat en els que més ha crescut el número de treballadors per compte propi així com les Comunitats Autònomes en les que més ha augmentat el volum. Fes-li un cop d’ull!