Assegurances de baixa laboral

542 0

Assegurança de baixa laboral per incapacitat temporal derivada de malaltia o accident

Élite-pm Professional és un assegurança d’incapacitat temporal total, coneguda comunament com a assegurança de baixa laboral. El seu objecte és restablir els ingressos econòmics de professionals, que exerceixen una activitat per compte propi (autònoms, professions liberals, freelance), després de patir una alteració en el seu estat de salut, motivada per una malaltia o un accident, que els impedeixi de dur-la a terme de manera total i temporal. És l’assegurança de baixa laboral més completa del mercat.

Assegurança de baixa laboral per incapacitat temporal derivada de malaltia o accident

Malalties Greus-pm és una assegurança d’incapacitat temporal total específica, que dóna cobertura a 10 processos determinats com a malaltia greu (infart de miocardi, càncer o neoplàsia maligna, insuficiència renal crònica irreversible, trasplantament d’òrgans vitals –excepte cèl•lules o teixits–, esclerosi múltiple, cirurgia d’artèries coronàries, accidents vasculars cerebrals, Parkinson, cremades greus de 3r grau i la substitució de vàlvules cardíaques). És dins del mateix grup d’assegurances debaixa laboral i el seu objecte és restablir els ingressos econòmics de professionals, que duen a terme una activitat per compte propi (autònoms, professions liberals, freelance), en processos de malaltia la durada i gravetat de la qual poden representar un perjudici econòmic important. Aquesta assegurança de baixa laboral també està disponible per a treballadors per compte d’altri. Si es complementa amb la cobertura d’accidents, únicament la poden contractar els treballadors per compte propi.

Assegurances de guàrdies mèdiques

Assegurança de baixa laboral per la pèrdua de torn de guàrdia mèdica

Guàrdies mèdiques-pm és una assegurança de baixa laboral per pèrdua de torn de guàrdia mèdica, adreçada especialment a facultatius amb treball dependent, que exerceixen la seva activitat en centres hospitalaris, públics o privats, amb ingressos complementaris procedents de jornades laborals extraordinàries (torns de guàrdia mèdica).