Només 9 de cada 1.000 autònoms agafen la baixa per malaltia

334 0

“Els treballadors autònoms i liberals tenen difícil fins i tot posar-se malalts”. Així ho asseguren a Mercado Previsor. I és que les xifres parlen per sí soles: durant el 2017, només 9 de cada 1.000 treballadors autònoms va agafar la baixa laboral per malaltia, en comparació amb els assalariats, que ho van fer 22 de cada 1.000. En total, van ser 29.673 treballadors per compte propi i 355.784 assalariats els que van sol·licitar aquesta baixa.

Una altra característica, facilitada per Mercado Previsor, de les baixes per malaltia dels autònoms és la duració d’aquestes: una mitjana de gairebé 91 dies, el que suposa el triple que el temps aproximat que està de baixa un assalariat, que són 39 dies.

Davant aquestes conclusions –els autònoms agafen menys baixes però més duradores- el president d’ATA, Lorenzo Amor, es manifesta comentant que un autònom no demana la baixa per un constipat, per exemple, i si ho fa és per una malaltia suficientment complicada i llarga que li impedeixi dedicar-se al seu negoci. El motiu? La vulnerabilitat a la que s’exposa l’emprenedor: per un autònom, sol·licitar la baixa laboral suposa parar la seva feina, per tant, s’exposa a possibles conseqüències per l’estabilitat de la seva economia i del seu negoci.

Així doncs, els autònoms SÍ es posen malalts, però tot i això segueixen al capdavant del seu negoci per evitar possibles conseqüències negatives. Només quan la malaltia els impossibilita dedicar-s’hi, és quan recorren a la baixa laboral. En aquest sentit, Lorenzo Amor afegeix que el treballador autònom ha de ser “previsor i prendre mesures abans de que sigui tard i sobrevingui qualsevol complicació: és important que els autònoms adeqüin en cada període la seva base de cotització al màxim que puguin”.

Tot i això, les prestacions públiques per un autònom que sol·licita la baixa laboral acostumen a ser insuficients. Per això, per protegir econòmicament als treballadors per compte propi i a les seves famílies, tenim Élite-Professional, l’assegurança de baixa laboral més complerta i flexible.