8 despeses deduïbles com a autònom en la declaració de la Renda

1071 0

Per començar, hi ha una sèrie de requisits que Hisenda estableix per a deduir les despeses. D’una banda, aquestes despeses han d’estar relacionades amb l’activitat empresarial i, a més, cal justificar-les mitjançant factures o, en la seva absència, de tiquets de compra. Per últim, també és necessari registrar-les en el llibre de despeses i inversions.

Les despeses més habituals que tot autònom ha de prendre en consideració amb l’objectiu de desgravar-los en la declaració de la Renda són les següents:

1. Despeses d’explotació

Són els materials adquirits necessaris per al desenvolupament de l’activitat empresarial, com les matèries primeres, el material d’oficina i els combustibles, entre d’altres.

2. Quota d’autònom

La quota mensual també està contemplada i es pot incloure com a despesa, havent de justificar-la a través d’un document acreditatiu del banc així com els moviments bancaris. S’inclou una reducció del 50% del rebut de la cotització en la Seguretat Social.

3. IVA

Com a autònom, has de saber que també pots desgravar l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) quan aquest no és deduïble en les declaracions trimestrals d’IVA.

4. Vehicle

En el que té a veure amb l’IRPF, Hisenda tant sols admet la deducció íntegre de les despeses dels autònoms que es dediquen a activitats de transport, mentre que la resta tant sols podran deduir-se fins al 50% d’aquestes despeses a través de l’IVA.

5. Local o oficina específica per a l’activitat

Per la seu d’una activitat professional, com a autònom et pots deduir les despeses associades a la oficina, com el lloguer, les reformes, el manteniment i les despeses mensuals com la llum, l’aigua i el telèfon. Cal notificar a Hisenda les dades del local en el moment de donar-te d’alta com a autònom.

6. Telèfon mòbil

En relació a la factura del telèfon mòbil, Hisenda permet desgravar el 50% de la despesa si només es disposa d’una sola línia, ja que es considera que l’altra meitat de les trucades són de tipus personal.

7. Sous i salaris 

També és deduïble el pagament als treballadors, incloent el salari, les pagues extraordinàries, formacions, viatges de feina, assegurances d’accidents, etc.

8. Serveis externs

La despesa derivada de la contractació d’alguns serveis com notaris, auditors o advocats també són deduïbles.

Si encara en vols saber més, també pots consultar les 4 claus de la Declaració de la Renda per a autònoms. Ànims!!